Вівторок, 24 квітня 2018

Експерт, Поділля

Запитай у експерта: Як отримати соціальну стипендію студентам, що мають статус ВПО

Нещодавно студентську спільноту сколихнула новина про зміни у нарахуванні та виплаті академічних і соціальних стипендій. Зазнала серйозних змін процедура розподілу таких виплат.

30.01.2017, 16:33

Отримання стипендії студентами

Згідно з Постановою Кабміну «Про внесення змін до стипендіального забезпечення» отримувати академічну стипендію будуть лише найуспішніші студенти. При цьому рейтинг студента на 90 % буде залежати від успішності у навчанні, і на 10 % – від критеріїв, які встановить окремо кожен навчальний заклад. У зв’язку з подіями, що відбуваються у країні, актуальності не втрачає порядок нарахування стипендій переселенцям, що навчаються у ВНЗ України. Для роз’яснення цього питання ми звернулися до радника Мінсоцполітики з питань внутрішньо переміщених осіб в Хмельницькій області Олега Майданюка.

Як отримати соцстипендію студентам-ВПО

Розмір та порядок надання стипендій студентам із числа внутрішньо переміщених осіб регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) невійськових державних вищих навчальних закладів».

У документі визначено, що для оформлення відповідної соціальної допомоги студенти з числа ВПО повинні звернутися до вищого навчального закладу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • зареєстроване та фактичне місце проживання;
 • категорія особи, відповідно до якої визначено право на отримання соціальної стипендії(статус ВПО).

До заяви додаються: копія паспорта, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, копія студентського квитка та копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для студентів (курсантів), які звернуться у свої ВНЗ за наданням соціальних стипендій в період із січня по 1 березня 2017 року, указані стипендії призначаються з 1 січня 2017 року. Якщо ж вони звернулися пізніше, то соціальна стипендія призначається на весь період навчання, починаючи з місяця звернення за її наданням.

Скільки становить стипендія для студентів з числа внутрішньо переміщених осіб у 2017 році

Стипендія виплачується щомісяця в розмірі:

 • студентам ВНЗ I–II рівнів акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, — 750 грн.;
 • студентам ВНЗ III–IV рівнів акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, — 1000 грн.;

Якщо студент чи курсант-ВПО навчається у ВНЗ I–IV рівнів акредитації і має статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, чи в період навчання з 18 до 23 років залишився без батьків, то йому призначається стипендія у розмірі 2000 грн.

Радник Мінсоцполітики з питань ВПО в Хмельницькій області Олег Майданюк, спеціально для «Актуально»

Коментарі

Всього коментарів: 12

 • Автор: Бондаренко-Олена Бондаренко

  Додано: Лютий 01, 2017 в 00:34

  Таке питання: студент-переселенець 2 курс (ще й інвалід 2 групи), здав сесію невчасно, 25 січня замість кінця грудня 2016р. Це є законною підставою не платити йому соціальну стипендію?

 • Автор: Oleg Maidanuk

  Додано: Лютий 01, 2017 в 13:02

  ось посилання на постанову ще раз:http://www.msp.gov.ua/projects/204/?PrintVersion там в принципі усе вказано!!!
  Але зокрема п.4:4. Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не знаходяться у академічній відпустці із числа:

  1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків відповідно до статі 62 Закону України „Про вищу освіту”;

  2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 та 30 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

  3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти осіб, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи відповідно до статті 5 Закону України „Про підвищення престижності шахтарської праці”;

  4) осіб, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України „Про вищу освіту”;

  5) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статі 44 Закону України „Про вищу освіту”;

  6) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статі 44 Закону України „Про вищу освіту”;

  7) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статі 44 Закону України „Про вищу освіту”.

 • Автор: Oleg Maidanuk

  Додано: Лютий 01, 2017 в 14:11

  також варто в даному питанні звернути увагу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249638784

  п 14. Виплата стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання у вищому навчальному закладі за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цього Порядку, здійснюється:
  у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, — у розмірі, що призначений стипендіату навчальним закладом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку;
  у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, — протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату навчальним закладом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку.
  Питання подальшого призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією після повернення здобувача вищої освіти до навчального закладу за основним місцем навчання за таких умов:
  визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;
  у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості* така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання.
  Якщо на дату закінчення першого після повернення студента, курсанта невійськового вищого навчального закладу семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у навчальному закладі за основним місцем навчання здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості*, питання призначення стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цього Порядку на загальних підставах.
  У разі коли строк навчання студента, курсанта невійськового вищого навчального закладу в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, та у разі позитивного рішення стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

 • Автор: Бондаренко-Олена Бондаренко

  Додано: Лютий 01, 2017 в 14:13

  Шановний Олег, вибачте, але прошу відповісти одним словом “має” чи “не має” права на соціальну стипендію, бо я з тексту зрозуміти не можу.

 • Наталія Пасічник

  Автор: Наталія Пасічник

  Додано: Лютий 01, 2017 в 15:31

  пані Олена із наведених вище НПА вибіріть свою конкретну ситуацію. Просто сказати має чи ні – цього не достатньо.

 • Автор: Бондаренко-Олена Бондаренко

  Додано: Лютий 01, 2017 в 16:51

  Нічого не зрозуміла, але дякую

 • Автор: Oleg Maidanuk

  Додано: Лютий 01, 2017 в 23:47

  Шановна: Бондаренко-Олена Бондаренко. Ваше ім’я мені здається політично заанґажованим тому однозначну відповідь вам надати складно. Але в разі якщо ви реально надішлете копії документів на дане ім’я:Бондаренко-Олена Бондаренко на мою робочу електронну адресу: maydanuk@radnyk.org або звернетесь за тел. 0503762825 із усіма подробицями в датах і підтвердженням статусу то я допоможу вам конкретно розібратись “НІ”чи”ТАК” !

 • Автор: Oleg Maidanuk

  Додано: Лютий 02, 2017 в 18:40

  Відповідь на мій коментар надіслана мені на імейл:

  Шановний пане Олеже!

  Щодо політичної заангажованості мого ім’я.
  Я переселенка з Луганської області, патріотично налаштована. Політикою
  цікавлюсь майже 30 років. В Народний Рух України вступила майже з початку
  його створення – в грудні 1989 року. Була особисто знайома з Вячеславом
  Максимовичем Чорноволом.
  У мене і зараз на дачі на Луганщині усе пофарбовано в синьо-жовтий колір.
  Перебувати там мені небезпечно. От така у мене політична заангажованість.

  Переїхала з сім’єю в Харків, де в ХАІ навчається син, інвалід другої групи
  загального захворювання з дитинства (епілепсія).
  Зареєстрована я в Вконтакте під вигаданим ім’ям, не хочу щоб у сина були
  будь-які проблеми. Якщо з’ясується, що стипендія йому передбачена, тоді я
  сама піду до декана і люб’язно надам йому необхідні документи (посилання
  на закон).

  Якщо я Вас переконала, то буду чекати відповідь тут або зателефонувати
  зможу ближче до 17-ї години.

 • Автор: Oleg Maidanuk

  Додано: Лютий 02, 2017 в 18:42

  моя відповідь:

  Шановна Вєра.(сподіваюсь що не Олена Бондаренко)
  Усі деталі щодо вашого студентаВПО ви можете уточнити у радника Мінсоцполітики з питань ВПО по вашій області,
  надавши (повідомивши) при цьому усі деталі що сто суються даної справи та пред’явивши, тим чи іншим доступним чином,
  документи які ці події підтверджують.
  Якщо ви знаходитесь у відповідній області то ви маєте звернутись до відповідного радника.
  Список радників із контактами тут:http://www.radnyk.org/regions.html?lang=uk
  Раніше не міг вам відповісти через участь у зустрічах.
  В разі якщо мова йде про хмельницьку область то я чекаю від вас скановані копії документів у відповідь на даний лист ,
  АБО ви можете домовитись про очну зустріч зі мною
  за телефоном: 050 376 28 25

 • Автор: Oleg Maidanuk

  Додано: Лютий 02, 2017 в 19:01

  Контакти позаштатних Радників Міністерства соціальної політики з питань внутрішньо переміщених осіб

  Волинська область
  Нечипорук Інна Сергіївна
  066 269 09 79
  ​096 141 12 45
  nechyporuk@radnyk.org

  Дніпропетровська область
  Бібік Георгій Юрійович
  067 101 27 27
  bibik@radnyk.org

  ​Донецька область
  Ворошков Олександр Леонідович
  099 375 02 11
  voroshkov@radnyk.org
  Донецька область
  Панченко Валерій Володимирович
  095 694 25 95​
  vpanchenko@radnyk.org

  Житомирська область
  Янко Олександр Петрович
  093 255 25 70
  ojanko@radnyk.org

  Закарпатська область
  Анжела Бабкіна
  050 695 02 84
  ababkina@radnyk.org

  ​Запорізька область
  Дворна Ганна Борисівна
  099 372 72 80
  gdvorna@radnyk.org
  Запорізька область
  Перепелиця Анастасія Михайлівна
  050 425 01 21
  aperepelitsia@radnyk.org

  Івано-Франківська область
  Многолєт Олексій Вікторович
  095 370 44 70
  068 370 44 70
  mnogolet@radnyk.org

  Київ, місто
  Магурова Олександра Юріївна
  ​063 623 80 77
  magurova@radnyk.org

  Київська область
  Одінцова Анастасія Валеріївна
  093 620 06 55
  aodintsova@radnyk.org

  Кропивницька область
  Кулачко Валентина Веніамінівна
  095 332 94 52
  vkulachko@radnyk.org

  ​Луганська область
  Писаревський Юрій В’ячеславович
  063 371 10 38
  ​066 695 22 31
  pisarevskyi@radnyk.org
  Луганська область

  Жерліцин Дмитро Кузьмич
  096 037 59 39
  dzherlitsyn@radnyk.org

  ​Львівська область
  Яковець Оксана Степанівна
  067 792 17 21
  yakovets@radnyk.org

  Миколаївська область
  Макарова Валентина Миколаївна
  050 394 00 80
  067 595 15 89
  makarova@radnyk.org

  Одеська область
  Дементьєва Тетяна Миколаївна
  096 728 30 57
  dementieva@radnyk.org

  ​Полтавська область
  Курилко Вікторія Олексіївна
  093 604 26 57
  kurylko@radnyk.org

  Рівненська область
  Токарська Наталія Василівна
  097 866 96 70
  tokarska@radnyk.org

  Сумська область
  Іванцова Оксана Миколаївна
  099 341 79 98
  ivantsova@radnyk.org

  Тернопільська область
  Жигунова Ірина Анатоліївна
  097 384 96 02
  ​050 437 38 99
  zhyhunova@radnyk.org

  Харківська область
  Аверіна Ольга Григорівна
  097 907 89 88
  ​099 326 71 94
  oaverina@radnyk.org

  Херсонська область
  Захарчук Віталій Михайлович
  ​ 095 101 55 54
  vzaharchuk@radnyk.org

  Хмельницька область
  Майданюк Олег Володимирович
  050 376 28 25
  ​067 613 10 04
  073 469 14 65
  maydanuk@radnyk.org

  Черкаська область
  Ходаковська Лариса Володимирівна
  097 750 78 46
  khodakovska@radnyk.org

  Чернівецька область
  Антонюк Володимир Володимирович
  050 952 91 99
  068 108 39 59
  vantonjuk@radnyk.org

  Чернігівська область
  Едієва Надія Михайлівна
  063 959 35 34
  edieva@radnyk.org

  Національний рівень
  Коростельов Дмитро Олексійович
  050 854 50 03
  dkorostelev@radnyk.org
  ​Національний рівень
  Кривошеєва Наталія
  067 969 71 15
  krivosheeva@radnyk.org

 • Автор: Наталия Кори

  Додано: Лютий 06, 2017 в 10:50

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста ,а если студент переселенец учится на контракте , он имеет право на соц.стипендию? В Постановлении нигде не нашла что только для бюджетников, а нам на наше заявление пришло отказ , т.к. мы на контракте.

 • Олег Майданюк

  Автор: Олег Майданюк

  Додано: Лютий 06, 2017 в 13:23

  Доброго дня. На жаль студенти-контрактники не мають права на соціальну стипендію. Відмова вашого ВУЗу правомірна.

Залишити коментарій
Увійти за допомогою: